2de provinciale
Antwerpen KBVB
Stamnummer 665
In de nieuwe gazet van 10 oktober jl. Werden enkele grote fouten gepubliceerd. Niet alleen werd er in het hoofding van een artikel verwezen naar het ontslag van de trainer, terwijl het over Olympic ging, maar ook verder in het artikel worden spelers met foto getoond en wordt er zogezegde commentaar van de trainer vermeldt verwijzend naar Rochus. Het bestuur benadrukt dat het hier een enorme dwaling betreft van een journalist en dat het artikel dus geenszins over onze club gaat.