eerste elftal

Enkele spelers en leden van de technische staf ontbreken nog. We publiceren hen zodra ze hun fiche hebben ingevuld en ons doorgestuurd.

De kledij behorend bij het lidgeld zal rond 15 augustus beschikbaar zijn en worden bedeeld van zodra alle lidgelden betaald zijn. Spelers die dit nog niet gedaan hebben worden verzocht het lidgeld (€270) over te maken op rekening BE98 8508 1807 8493 met vermelding van uw naam.