HERLANCERING JEUGDWERKING 2018

Rochus heeft vele jaren een bloeiende jeugdwerking gehad. Maar helaas werden hier de laatste jaren geen hoge toppen mee gehaald.

In een periode zonder jeugd is er gebruik gemaakt om een grondige screening te doen van de verwachtingen die een moderne jeugdwerking met zich meebrengt.

Hierbij geïnspireerd door enkele succesvolle initiatieven in onze ruime omgeving, waarvan het City pirates project waarschijnlijk het bekendste is zijn we tot de conclusie gekomen dat het aanbieden van voetbal alleen vaak niet voldoende is om tegemoet te komen aan de noden van de gezinnen in onze huidige maatschappij. Het aanbieden van het randgebeuren waarbij ook de 'niet' voetballende kinderen uit een gezin ondersteund en opgevangen kunnen worden wordt even belangrijk.

Op de achtergrond zijn we in volle voorbereiding om met diverse organisaties contact te nemen om dit te realiseren. Met 3 goed verlichte voetbalterreinen terreinen, een bijkomend all purpose terrein,  2 grote kantines en grote moderne kleedkamers zijn we in staat om honderden kinderen op te vangen voor allerhande activiteiten.

Omdat voor ons kernteam het organiseren van het voetbalgebeuren het voornaamste is, zijn we op zoek naar ondersteunende organisaties die samen met ons deze doelstelling kunnen realiseren. Onze accomodaties zijn beschikbaar.