Als U uw kind een opleiding laat volgen binnen de Koninklijke Belgische Voetbalbond, dan kiest U voor een systeem met een duidelijke visie.

Controle op de kwaliteit op elk aangeboden niveau.

Helaas gaat dit gepaard met hoge gestelde eisen, en redelijk zware boetes bij overtredingen.

Daarom moet U als ouder zich kunnen vinden in het volgende:

 

* U bent een deel van het team. Noch uw kind noch uzelf bent "KLANT" bij Rochus. Het betaalde lidgeld is scherp berekend om alle kosten te dekken die door de club te betalen zijn (verzekeringen, electriciteit, water, onderhoud,....)

* de KBVB eist commitment van zijn teams door bijvoorbeeld voor jeugdwedstrijden geen scheidsrechters aan te stellen. Behalve dus een teamafgevaardigde moet binnen een team ook gezocht worden naar gelegenheidsscheidsrechters die om de 2 weken (thuiswedstrijden) bereid zijn om mee het terrein op te gaan.

* om de 2 weken gaan we op verplaatsing: U moet zorgen voor vervoer en zo nodig afspreken met andere ouders

* maar vooral: voetbal is een ploegsport. Om zoveel mogelijk speelgelegenheid te geven houden wij onze teams in spelersaantallen zo klein mogelijk per team. Dit betekend dat uw kind ELKE week verwacht wordt. Zo zijn er wedstrijden tijdens de examens, maar ook wedstrijden op niet katholieke feestdagen. Uw kind wordt op deze dagen verwacht.

 

 

enkele jaren geleden werd in Nederland een onderzoek gedaan in opdracht van de Nederlandse voetbalbond over het reilen en zeilen binnen de voetbalclubs en sportclubs in het algemeen.

Doel was zowel de problemen bloot te leggen in de verbintenis tussen spelers/ouders en de club, maar bracht ook aan het licht wat de clubs moeten verbeteren in hun werking.

Hoewel er verschillen zijn met de aanpak in vlaanderen, vinden we het resultaat toch voldoende waardevol om het U te tonen via bijgaand filmpje.